TABEL / TABLE : 13 A SMK 16/17
JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN TIAP KABUPATEN / KOTA
NUMBER OF HEADMASTERS AND TEACHERS BY PERSONNEL STATUS AND DISTRICT
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI / PUBLIC
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) / VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS)
TAHUN / YEAR : 2017/2018
No. P r o v i n s i
P r o v i n c e
Tetap /Full-time Tidak Tetap /Part-time Jumlah
Total
PNS Yayasan Subjml. Guru
Bantu
Guru
Honda
GTT Subjml.
CS Private Sub Tot. ATCG ATLG PTT Sub Tot.
 
1 Kab. Malinau 38 0 38 0 2 30 32 70
2 Kab. Bulungan 133 0 133 0 1 64 65 198
3 Kab. Nunukan 109 0 109 0 14 59 73 182
4 Kota Tarakan 193 0 193 0 18 9 27 220
 
Prov. Kalimantan Utara 473 0 473 0 35 162 197 670