TABEL / TABLE : 13 A SMK 16/17
JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN TIAP KECAMATAN
NUMBER OF HEADMASTERS AND TEACHERS BY PERSONNEL STATUS AND SUB DISTRICT
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI / PUBLIC
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) / VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS)
TAHUN / YEAR : 2017/2018
No. P r o v i n s i
P r o v i n c e
Tetap /Full-time Tidak Tetap /Part-time Jumlah
Total
PNS Yayasan Subjml. Guru
Bantu
Guru
Honda
GTT Subjml.
CS Private Sub Tot. ATCG ATLG PTT Sub Tot.
 
1 Kec. Alak 7 0 7 0 0 12 12 19
2 Kec. Maulafa 2 0 2 0 0 14 14 16
3 Kec. Oebobo 89 2 91 0 6 69 75 166
4 Kec. Kelapa Lima 204 0 204 0 3 75 78 282
5 Kec. Kota Raja 47 0 47 0 1 15 16 63
 
Kota Kupang 349 2 351 0 10 185 195 546