TABEL / TABLE : 13 A SMK 16/17
JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN TIAP KECAMATAN
NUMBER OF HEADMASTERS AND TEACHERS BY PERSONNEL STATUS AND SUB DISTRICT
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI / PUBLIC
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) / VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS)
TAHUN / YEAR : 2017/2018
No. P r o v i n s i
P r o v i n c e
Tetap /Full-time Tidak Tetap /Part-time Jumlah
Total
PNS Yayasan Subjml. Guru
Bantu
Guru
Honda
GTT Subjml.
CS Private Sub Tot. ATCG ATLG PTT Sub Tot.
 
1 Kec. Wewiku 12 0 12 0 11 5 16 28
2 Kec. Sasitamean 11 0 11 0 7 11 18 29
3 Kec. Kobalima 27 0 27 0 10 10 20 47
4 Kec. Malaka Tengah 8 0 8 0 10 1 11 19
 
Kab. Malaka 58 0 58 0 38 27 65 123