TABEL / TABLE : 13 A SMK 16/17
JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN TIAP KECAMATAN
NUMBER OF HEADMASTERS AND TEACHERS BY PERSONNEL STATUS AND SUB DISTRICT
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI / PUBLIC
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) / VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS)
TAHUN / YEAR : 2017/2018
No. P r o v i n s i
P r o v i n c e
Tetap /Full-time Tidak Tetap /Part-time Jumlah
Total
PNS Yayasan Subjml. Guru
Bantu
Guru
Honda
GTT Subjml.
CS Private Sub Tot. ATCG ATLG PTT Sub Tot.
 
1 Kec. Kota Komba 5 0 5 0 4 21 25 30
2 Kec. Lamba Leda 2 0 2 0 6 23 29 31
3 Kec. Poco Ranaka 3 0 3 0 15 10 25 28
4 Kec. Sambi Rampas 1 0 1 0 0 10 10 11
5 Kec. Borong 17 0 17 0 14 24 38 55
6 Kec. Elar Selatan 2 0 2 0 4 10 14 16
 
Kab. Manggarai Timur 30 0 30 0 43 98 141 171