TABEL / TABLE : 13 A SMK 16/17
JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN TIAP KECAMATAN
NUMBER OF HEADMASTERS AND TEACHERS BY PERSONNEL STATUS AND SUB DISTRICT
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI / PUBLIC
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) / VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS)
TAHUN / YEAR : 2017/2018
No. P r o v i n s i
P r o v i n c e
Tetap /Full-time Tidak Tetap /Part-time Jumlah
Total
PNS Yayasan Subjml. Guru
Bantu
Guru
Honda
GTT Subjml.
CS Private Sub Tot. ATCG ATLG PTT Sub Tot.
 
1 Kec. Kodi 25 0 25 0 8 6 14 39
2 Kec. Kodi Bangedo 2 0 2 0 7 12 19 21
3 Kec. Wewewa Barat 41 0 41 0 22 26 48 89
4 Kec. Wewewa Timur 7 0 7 0 12 6 18 25
5 Kec. Kodi Utara 5 0 5 0 12 12 24 29
6 Kec. Kota Tambolaka 3 1 4 1 6 19 26 30
7 Kec. Kodi Balaghar 0 0 0 0 13 3 16 16
 
Kab. Sumba Barat Daya 83 1 84 1 80 84 165 249