TABEL / TABLE : 13 A SMK 16/17
JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN TIAP KECAMATAN
NUMBER OF HEADMASTERS AND TEACHERS BY PERSONNEL STATUS AND SUB DISTRICT
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI / PUBLIC
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) / VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS)
TAHUN / YEAR : 2017/2018
No. P r o v i n s i
P r o v i n c e
Tetap /Full-time Tidak Tetap /Part-time Jumlah
Total
PNS Yayasan Subjml. Guru
Bantu
Guru
Honda
GTT Subjml.
CS Private Sub Tot. ATCG ATLG PTT Sub Tot.
 
1 Kec. Komodo 41 0 41 0 14 26 40 81
2 Kec. Kuwus 6 0 6 0 5 20 25 31
3 Kec. Macang Pacar 0 0 0 0 0 14 14 14
4 Kec. Welak 7 0 7 0 2 10 12 19
5 Kec. Lembor Selatan 1 0 1 0 0 24 24 25
 
Kab. Manggarai Barat 55 0 55 0 21 94 115 170