TABEL / TABLE : 13 A SMK 16/17
JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN TIAP KECAMATAN
NUMBER OF HEADMASTERS AND TEACHERS BY PERSONNEL STATUS AND SUB DISTRICT
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI / PUBLIC
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) / VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS)
TAHUN / YEAR : 2017/2018
No. P r o v i n s i
P r o v i n c e
Tetap /Full-time Tidak Tetap /Part-time Jumlah
Total
PNS Yayasan Subjml. Guru
Bantu
Guru
Honda
GTT Subjml.
CS Private Sub Tot. ATCG ATLG PTT Sub Tot.
 
1 Kec. Atadei 2 0 2 0 8 7 15 17
2 Kec. Ile Ape 20 0 20 0 2 10 12 32
3 Kec. Nubatukan 36 0 36 0 0 17 17 53
4 Kec. Buyasuri 11 0 11 0 1 6 7 18
5 Kec. Wulandoni 8 0 8 0 1 4 5 13
 
Kab. Lembata 77 0 77 0 12 44 56 133