TABEL / TABLE : 13 A SMK 16/17
JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN TIAP KECAMATAN
NUMBER OF HEADMASTERS AND TEACHERS BY PERSONNEL STATUS AND SUB DISTRICT
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI / PUBLIC
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) / VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS)
TAHUN / YEAR : 2017/2018
No. P r o v i n s i
P r o v i n c e
Tetap /Full-time Tidak Tetap /Part-time Jumlah
Total
PNS Yayasan Subjml. Guru
Bantu
Guru
Honda
GTT Subjml.
CS Private Sub Tot. ATCG ATLG PTT Sub Tot.
 
1 Kec. Loli 56 0 56 0 19 10 29 85
2 Kec. Kota Waikabubak 41 0 41 0 10 3 13 54
3 Kec. Wanokaka 12 0 12 0 8 1 9 21
4 Kec. Lamboya 1 0 1 0 0 0 0 1
5 Kec. Tana Righu 22 0 22 0 2 3 5 27
6 Kec. Laboya Barat 20 0 20 0 12 1 13 33
 
Kab. Sumba Barat 152 0 152 0 51 18 69 221