TABEL / TABLE : 13 A SMK 16/17
JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN TIAP KECAMATAN
NUMBER OF HEADMASTERS AND TEACHERS BY PERSONNEL STATUS AND SUB DISTRICT
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI / PUBLIC
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) / VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS)
TAHUN / YEAR : 2017/2018
No. P r o v i n s i
P r o v i n c e
Tetap /Full-time Tidak Tetap /Part-time Jumlah
Total
PNS Yayasan Subjml. Guru
Bantu
Guru
Honda
GTT Subjml.
CS Private Sub Tot. ATCG ATLG PTT Sub Tot.
 
1 Kec. Lewa 7 0 7 0 5 13 18 25
2 Kec. Tabundung 6 0 6 0 0 11 11 17
3 Kec. Pahunga Lodu 14 0 14 0 2 5 7 21
4 Kec. Pandawai 2 0 2 0 0 8 8 10
5 Kec. Kota Waingapu 64 0 64 0 10 19 29 93
6 Kec. Karera 3 0 3 0 0 8 8 11
7 Kec. Kambera 19 0 19 0 5 8 13 32
 
Kab. Sumba Timur 115 0 115 0 22 72 94 209