TABEL / TABLE : 13 A SMK 16/17
JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN TIAP KECAMATAN
NUMBER OF HEADMASTERS AND TEACHERS BY PERSONNEL STATUS AND SUB DISTRICT
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI / PUBLIC
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) / VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS)
TAHUN / YEAR : 2017/2018
No. P r o v i n s i
P r o v i n c e
Tetap /Full-time Tidak Tetap /Part-time Jumlah
Total
PNS Yayasan Subjml. Guru
Bantu
Guru
Honda
GTT Subjml.
CS Private Sub Tot. ATCG ATLG PTT Sub Tot.
 
1 Kec. Wulang Gitang 10 0 10 0 20 7 27 37
2 Kec. Solor Timur 9 0 9 0 1 3 4 13
3 Kec. Ile Boleng 14 0 14 0 3 11 14 28
4 Kec. Witihama 6 0 6 0 1 12 13 19
5 Kec. Ile Mandiri 53 0 53 0 0 19 19 72
6 Kec. Adonara 3 0 3 0 0 17 17 20
 
Kab. Flores Timur 95 0 95 0 25 69 94 189