TABEL / TABLE : 13 A SMK 16/17
JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN TIAP KECAMATAN
NUMBER OF HEADMASTERS AND TEACHERS BY PERSONNEL STATUS AND SUB DISTRICT
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI / PUBLIC
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) / VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS)
TAHUN / YEAR : 2017/2018
No. P r o v i n s i
P r o v i n c e
Tetap /Full-time Tidak Tetap /Part-time Jumlah
Total
PNS Yayasan Subjml. Guru
Bantu
Guru
Honda
GTT Subjml.
CS Private Sub Tot. ATCG ATLG PTT Sub Tot.
 
1 Kec. Tasifeto Timur 27 0 27 0 3 4 7 34
2 Kec. Kakuluk Mesak 14 0 14 0 7 7 14 28
3 Kec. Raihat 13 0 13 0 8 6 14 27
4 Kec. Rai Manuk 5 0 5 0 2 20 22 27
5 Kec. Lamakmen Selatan 4 0 4 0 1 15 16 20
6 Kec. Atambua Selatan 43 1 44 0 8 21 29 73
 
Kab. Belu 106 1 107 0 29 73 102 209