TABEL / TABLE : 13 A SMK 16/17
JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN TIAP KECAMATAN
NUMBER OF HEADMASTERS AND TEACHERS BY PERSONNEL STATUS AND SUB DISTRICT
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI / PUBLIC
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) / VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS)
TAHUN / YEAR : 2017/2018
No. P r o v i n s i
P r o v i n c e
Tetap /Full-time Tidak Tetap /Part-time Jumlah
Total
PNS Yayasan Subjml. Guru
Bantu
Guru
Honda
GTT Subjml.
CS Private Sub Tot. ATCG ATLG PTT Sub Tot.
 
1 Kec. Miomafo Barat 6 0 6 0 4 11 15 21
2 Kec. Kota Kefamenanu 46 0 46 0 6 28 34 80
3 Kec. Noemuti 0 0 0 0 3 30 33 33
4 Kec. Insana Utara 9 0 9 0 3 6 9 18
5 Kec. Biboki Anleu 0 0 0 0 0 11 11 11
6 Kec. Musi 5 0 5 0 6 15 21 26
7 Kec. Bikomi Selatan 0 0 0 0 6 0 6 6
8 Kec. Insana Barat 2 0 2 0 1 13 14 16
9 Kec. Biboki Tanpah 0 0 0 0 0 11 11 11
 
Kab. Timor Tengah Utara 68 0 68 0 29 125 154 222