TABEL / TABLE : 13 A SMK 16/17
JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN TIAP KECAMATAN
NUMBER OF HEADMASTERS AND TEACHERS BY PERSONNEL STATUS AND SUB DISTRICT
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI / PUBLIC
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) / VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS)
TAHUN / YEAR : 2017/2018
No. P r o v i n s i
P r o v i n c e
Tetap /Full-time Tidak Tetap /Part-time Jumlah
Total
PNS Yayasan Subjml. Guru
Bantu
Guru
Honda
GTT Subjml.
CS Private Sub Tot. ATCG ATLG PTT Sub Tot.
 
1 Kec. Kota Soe 76 0 76 0 2 62 64 140
2 Kec. Amanuban Timur 3 0 3 0 0 9 9 12
3 Kec. Polen 12 0 12 0 0 6 6 18
4 Kec. BatuPutih 1 0 1 0 1 18 19 20
5 Kec. Boking 15 0 15 0 0 8 8 23
6 Kec. Nunkolo 2 1 3 0 0 2 2 5
7 Kec. Kolbano 12 0 12 0 0 15 15 27
8 Kec. Kualin 4 0 4 0 0 24 24 28
9 Kec. Toianas 6 0 6 0 0 9 9 15
 
Kab. Timor Tengah Selatan 131 1 132 0 3 153 156 288