TABEL / TABLE : 13 A SMK 16/17
JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN TIAP KECAMATAN
NUMBER OF HEADMASTERS AND TEACHERS BY PERSONNEL STATUS AND SUB DISTRICT
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI / PUBLIC
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) / VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS)
TAHUN / YEAR : 2017/2018
No. P r o v i n s i
P r o v i n c e
Tetap /Full-time Tidak Tetap /Part-time Jumlah
Total
PNS Yayasan Subjml. Guru
Bantu
Guru
Honda
GTT Subjml.
CS Private Sub Tot. ATCG ATLG PTT Sub Tot.
 
1 Kec. Kupang Barat 16 0 16 0 8 43 51 67
2 Kec. Kupang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kec. Amarasi 1 0 1 0 1 24 25 26
4 Kec. Kupang Timur 32 0 32 0 3 3 6 38
5 Kec. Fatuleu 23 0 23 0 0 0 0 23
6 Kec. Takari 5 0 5 0 7 21 28 33
7 Kec. Amfoang Selatan 1 0 1 0 0 9 9 10
8 Kec. Amabi Oefeto Timur 0 0 0 0 6 8 14 14
9 Kec. Amarasi Selatan 3 0 3 0 3 15 18 21
10 Kec. Amarasi Barat 1 0 1 0 2 8 10 11
11 Kec. Amfoang Barat Laut 2 0 2 0 7 11 18 20
12 Kec. Amabi Oefeto 4 0 4 0 0 5 5 9
 
Kab. Kupang 88 0 88 0 37 147 184 272