TABEL / TABLE : 13 A SMK 16/17
JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN TIAP KABUPATEN / KOTA
NUMBER OF HEADMASTERS AND TEACHERS BY PERSONNEL STATUS AND DISTRICT
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI / PUBLIC
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) / VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS)
TAHUN / YEAR : 2017/2018
No. P r o v i n s i
P r o v i n c e
Tetap /Full-time Tidak Tetap /Part-time Jumlah
Total
PNS Yayasan Subjml. Guru
Bantu
Guru
Honda
GTT Subjml.
CS Private Sub Tot. ATCG ATLG PTT Sub Tot.
 
1 Kab. Bantul 628 0 628 0 12 207 219 847
2 Kab. Sleman 474 1 475 0 12 95 107 582
3 Kab. Gunung Kidul 503 3 506 0 21 134 155 661
4 Kab. Kulon Progo 355 1 356 1 14 72 87 443
5 Kota Yogyakarta 642 0 642 0 48 62 110 752
 
Prov. D.I. Yogyakarta 2,602 5 2,607 1 107 570 678 3,285