TABEL / TABLE : 13 A SMK 16/17
JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN TIAP KABUPATEN / KOTA
NUMBER OF HEADMASTERS AND TEACHERS BY PERSONNEL STATUS AND DISTRICT
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI / PUBLIC
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) / VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (VSSS)
TAHUN / YEAR : 2017/2018
No. P r o v i n s i
P r o v i n c e
Tetap /Full-time Tidak Tetap /Part-time Jumlah
Total
PNS Yayasan Subjml. Guru
Bantu
Guru
Honda
GTT Subjml.
CS Private Sub Tot. ATCG ATLG PTT Sub Tot.
 
1 Kab. Kepulauan Seribu 9 0 9 0 17 0 17 26
2 Kota Jakarta Pusat 427 2 429 0 101 73 174 603
3 Kota Jakarta Utara 292 6 298 2 82 40 124 422
4 Kota Jakarta Barat 291 3 294 0 6 99 105 399
5 Kota Jakarta Selatan 555 7 562 0 58 128 186 748
6 Kota Jakarta Timur 567 8 575 1 89 61 151 726
 
Prov. D.K.I. Jakarta 2,141 26 2,167 3 353 401 757 2,924