TABEL / TABLE : 13 A SMA 16/17
JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN TIAP KECAMATAN
NUMBER OF HEADMASTERS AND TEACHERS BY PERSONNEL STATUS AND SUB DISTRICT
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI / PUBLIC
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) / GENERAL SENIOR SECONDARY SCHOOL (GSSS)
TAHUN / YEAR : 2017/2018
No. P r o v i n s i
P r o v i n c e
Tetap /Full-time Tidak Tetap /Part-time Jumlah
Total
PNS Yayasan Subjml. Guru
Bantu
Guru
Honda
GTT Subjml.
CS Private Sub Tot. ATCG ATLG PTT Sub Tot.
 
1 Kec. Toili 42 0 42 0 12 9 21 63
2 Kec. Batui 30 0 30 0 0 10 10 40
3 Kec. Bunta 20 0 20 0 14 10 24 44
4 Kec. Kintom 11 0 11 0 2 5 7 18
5 Kec. Luwuk 136 1 137 0 2 20 22 159
6 Kec. Pagimana 36 0 36 0 13 7 20 56
7 Kec. Lamala 12 0 12 0 0 3 3 15
8 Kec. Balantak 10 0 10 0 0 14 14 24
9 Kec. Bualemo 10 0 10 0 0 10 10 20
10 Kec. Toili Barat 21 0 21 0 5 13 18 39
11 Kec. Nuhon 7 0 7 0 6 19 25 32
12 Kec. Luwuk Timur 0 0 0 0 0 5 5 5
13 Kec. Masama 16 0 16 0 2 8 10 26
14 Kec. Moilong 0 0 0 0 0 5 5 5
15 Kec. Mantoh 7 0 7 0 11 8 19 26
16 Kec. Balantak Selatan 3 0 3 0 0 10 10 13
17 Kec. Simpang Raya 11 0 11 0 2 10 12 23
 
Kab. Banggai 372 1 373 0 69 166 235 608