TABEL / TABLE : 19 A SD 16/17
JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN TIAP KECAMATAN
NUMBER OF HEADMASTERS AND TEACHERS BY PERSONNEL STATUS AND SUB DISTRICT
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI / PUBLIC
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2017/2018
No. P r o v i n s i Tetap/Full-time Tidak Tetap/Part-time Jumlah
PNS Yayasan Subjml. Guru
Bantu
Guru
Honda
GTT Subjml. Total
P r o v i n c e CS Private Sub Tot. ATCG ATLG PTT Sub Tot.
 
1 Kec. Awan Rante karua 27 0 27 0 27 9 36 63
2 Kec. Balusu 36 0 36 0 20 6 26 62
3 Kec. Bengkelekila 24 0 24 0 7 8 15 39
4 Kec. Baruppu 29 0 29 0 35 9 44 73
5 Kec. Buntao 57 0 57 1 23 6 30 87
6 Kec. Kapala Pitu 45 0 45 0 33 8 41 86
7 Kec. Kesu 61 0 61 0 28 18 46 107
8 Kec. Nanggala 46 0 46 0 39 14 53 99
9 Kec. Rantebua 43 0 43 0 20 12 32 75
10 Kec. Rantepao 85 0 85 0 33 32 65 150
11 Kec. Rindingallo 53 0 53 0 46 6 52 105
12 Kec. Sa`dan 70 0 70 1 60 15 76 146
13 Kec. Sanggalangi 53 0 53 0 25 5 30 83
14 Kec. Sesean 64 0 64 0 19 8 27 91
15 Kec. Sesean Suloara 43 0 43 0 10 8 18 61
16 Kec. Sopai 57 0 57 0 36 18 54 111
17 Kec. Tallunglipu 53 0 53 0 25 5 30 83
18 Kec. Tikala 57 0 57 0 39 3 42 99
19 Kec. Tondon 37 0 37 0 17 12 29 66
20 Kec. Dende` Piongan Napo 39 0 39 0 33 7 40 79
21 Kec. Buntu Pepasan 81 0 81 0 64 14 78 159
 
Kab. Toraja Utara 1,060 0 1,060 2 639 223 864 1,924