TABEL / TABLE : 19 A SD 16/17
JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN TIAP KECAMATAN
NUMBER OF HEADMASTERS AND TEACHERS BY PERSONNEL STATUS AND SUB DISTRICT
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI / PUBLIC
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2017/2018
No. P r o v i n s i Tetap/Full-time Tidak Tetap/Part-time Jumlah
PNS Yayasan Subjml. Guru
Bantu
Guru
Honda
GTT Subjml. Total
P r o v i n c e CS Private Sub Tot. ATCG ATLG PTT Sub Tot.
 
1 Kec. Bonggakaradeng 39 0 39 0 14 21 35 74
2 Kec. Mengkendek 168 0 168 0 19 66 85 253
3 Kec. Sangalla 48 0 48 0 2 10 12 60
4 Kec. Makale 120 0 120 0 10 40 50 170
5 Kec. Saluputti 45 0 45 0 3 26 29 74
6 Kec. Simbuang 32 0 32 0 7 28 35 67
7 Kec. Rantetayo 70 0 70 0 5 43 48 118
8 Kec. Bittuang 75 0 75 0 13 66 79 154
9 Kec. Rano 38 0 38 0 7 27 34 72
10 Kec. Mappak 36 0 36 0 8 27 35 71
11 Kec. Gandangbatu Sillanan 131 0 131 0 16 22 38 169
12 Kec. Sangalla Selatan 48 0 48 0 7 18 25 73
13 Kec. Sangalla Utara 54 0 54 0 5 19 24 78
14 Kec. Makale Selatan 58 0 58 0 19 30 49 107
15 Kec. Makale Utara 55 0 55 0 5 21 26 81
16 Kec. Rembon 97 0 97 0 6 63 69 166
17 Kec. Masanda 32 0 32 0 12 26 38 70
18 Kec. Malimbong Balepe 46 0 46 0 1 30 31 77
19 Kec. Kurra 36 0 36 0 1 30 31 67
 
Kab. Tana Toraja 1,228 0 1,228 0 160 613 773 2,001