TABEL / TABLE : 19 A SD 16/17
JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN TIAP KECAMATAN
NUMBER OF HEADMASTERS AND TEACHERS BY PERSONNEL STATUS AND SUB DISTRICT
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI / PUBLIC
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2017/2018
No. P r o v i n s i Tetap/Full-time Tidak Tetap/Part-time Jumlah
PNS Yayasan Subjml. Guru
Bantu
Guru
Honda
GTT Subjml. Total
P r o v i n c e CS Private Sub Tot. ATCG ATLG PTT Sub Tot.
 
1 Kec. Panca Lautang 80 0 80 0 48 3 51 131
2 Kec. Tellulimpoe 91 0 91 0 46 8 54 145
3 Kec. Watangpulu 149 0 149 0 86 10 96 245
4 Kec. Baranti 181 0 181 0 28 8 36 217
5 Kec. Panca Rijang 157 0 157 0 47 21 68 225
6 Kec. Maritengae 180 0 180 0 102 28 130 310
7 Kec. Pitu Riawa 83 0 83 0 80 19 99 182
8 Kec. Duapitue 102 0 102 0 73 10 83 185
9 Kec. Kulo 71 0 71 0 23 1 24 95
10 Kec. Pitu Riase 88 0 88 0 93 10 103 191
11 Kec. Watang Sidenreng 51 0 51 0 55 10 65 116
 
Kab. Sidenreng Rappang 1,233 0 1,233 0 681 128 809 2,042