TABEL / TABLE : 19 A SD 16/17
JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN TIAP KECAMATAN
NUMBER OF HEADMASTERS AND TEACHERS BY PERSONNEL STATUS AND SUB DISTRICT
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI / PUBLIC
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2017/2018
No. P r o v i n s i Tetap/Full-time Tidak Tetap/Part-time Jumlah
PNS Yayasan Subjml. Guru
Bantu
Guru
Honda
GTT Subjml. Total
P r o v i n c e CS Private Sub Tot. ATCG ATLG PTT Sub Tot.
 
1 Kec. Bontocani 51 0 51 0 13 86 99 150
2 Kec. Kahu 132 0 132 0 22 90 112 244
3 Kec. Kajuara 127 0 127 0 15 119 134 261
4 Kec. Salomekko 52 0 52 0 15 46 61 113
5 Kec. Tonra 88 0 88 0 0 47 47 135
6 Kec. Patimpeng 73 0 73 0 6 26 32 105
7 Kec. Libureng 117 0 117 0 19 97 116 233
8 Kec. Mare 183 1 184 0 2 69 71 255
9 Kec. Sibulue 148 0 148 0 13 102 115 263
10 Kec. Cina 122 0 122 0 3 95 98 220
11 Kec. Barebbo 154 0 154 0 17 73 90 244
12 Kec. Ponre 69 0 69 0 10 56 66 135
13 Kec. Lappariaja 94 0 94 0 5 45 50 144
14 Kec. Lamuru 62 0 62 0 11 68 79 141
15 Kec. Bengo 92 0 92 0 6 55 61 153
16 Kec. Ulaweng 76 0 76 0 10 111 121 197
17 Kec. Palakka 91 0 91 0 4 87 91 182
18 Kec. Awangpone 100 0 100 0 10 127 137 237
19 Kec. Tellu Siattinge 99 0 99 0 1 191 192 291
20 Kec. Amali 50 0 50 0 2 110 112 162
21 Kec. Ajangale 46 0 46 0 1 132 133 179
22 Kec. Dua Boccoe 80 0 80 0 6 170 176 256
23 Kec. Cenrana 59 0 59 0 13 135 148 207
24 Kec. Tanete Riattang Barat 147 0 147 0 2 56 58 205
25 Kec. Tanete Riattang 293 0 293 0 3 61 64 357
26 Kec. Tanete Riattang Timur 154 0 154 0 1 65 66 220
27 Kec. Tellu Limpoe 28 0 28 0 10 61 71 99
 
Kab. Bone 2,787 1 2,788 0 220 2,380 2,600 5,388