TABEL / TABLE : 19 A SD 16/17
JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN TIAP KECAMATAN
NUMBER OF HEADMASTERS AND TEACHERS BY PERSONNEL STATUS AND SUB DISTRICT
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI / PUBLIC
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2017/2018
No. P r o v i n s i Tetap/Full-time Tidak Tetap/Part-time Jumlah
PNS Yayasan Subjml. Guru
Bantu
Guru
Honda
GTT Subjml. Total
P r o v i n c e CS Private Sub Tot. ATCG ATLG PTT Sub Tot.
 
1 Kec. Bontonompo 182 0 182 0 1 92 93 275
2 Kec. Bajeng 221 1 222 0 11 131 142 364
3 Kec. Pallangga 274 0 274 0 1 247 248 522
4 Kec. Somba Opu 320 0 320 0 0 283 283 603
5 Kec. Bontomarannu 136 0 136 0 1 102 103 239
6 Kec. Parang Loe 89 0 89 0 0 54 54 143
7 Kec. Tinggi Moncong 101 1 102 0 2 73 75 177
8 Kec. Bungaya 78 0 78 0 2 67 69 147
9 Kec. Tompobulu 120 0 120 0 1 83 84 204
10 Kec. Barombong 91 0 91 0 8 82 90 181
11 Kec. Biring Bulu 124 0 124 0 1 118 119 243
12 Kec. Tombolo Pao 112 0 112 0 3 69 72 184
13 Kec. Manuju 55 0 55 0 0 56 56 111
14 Kec. Bontolempangan 58 3 61 0 0 50 50 111
15 Kec. Pattallassang 82 0 82 0 0 74 74 156
16 Kec. Bontonompo Selatan 108 0 108 0 0 91 91 199
17 Kec. Parigi 65 0 65 0 0 35 35 100
18 Kec. Bajeng Barat 98 0 98 0 0 66 66 164
 
Kab. Gowa 2,314 5 2,319 0 31 1,773 1,804 4,123