TABEL / TABLE : 19 A SD 16/17
JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN TIAP KECAMATAN
NUMBER OF HEADMASTERS AND TEACHERS BY PERSONNEL STATUS AND SUB DISTRICT
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI / PUBLIC
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2017/2018
No. P r o v i n s i Tetap/Full-time Tidak Tetap/Part-time Jumlah
PNS Yayasan Subjml. Guru
Bantu
Guru
Honda
GTT Subjml. Total
P r o v i n c e CS Private Sub Tot. ATCG ATLG PTT Sub Tot.
 
1 Kec. Sausu 74 0 74 0 57 13 70 144
2 Kec. Parigi 140 0 140 0 30 7 37 177
3 Kec. Ampibabo 107 1 108 0 64 17 81 189
4 Kec. Tinombo 63 0 63 0 64 78 142 205
5 Kec. Tomini 50 0 50 1 36 69 106 156
6 Kec. Moutong 77 0 77 0 51 13 64 141
7 Kec. Bolano Lambunu 80 0 80 0 53 12 65 145
8 Kec. Kasimbar 85 0 85 0 66 12 78 163
9 Kec. Torue 92 0 92 0 14 18 32 124
10 Kec. Tinombo Selatan 63 0 63 0 76 64 140 203
11 Kec. Parigi Selatan 94 0 94 0 40 26 66 160
12 Kec. Mepanga 60 0 60 0 47 39 86 146
13 Kec. Parigi Barat 43 0 43 0 12 11 23 66
14 Kec. Parigi Utara 42 0 42 0 19 9 28 70
15 Kec. Toribulu 63 0 63 0 32 37 69 132
16 Kec. Siniu 36 0 36 0 21 6 27 63
17 Kec. Palasa 87 0 87 0 104 66 170 257
18 Kec. Taopa 45 0 45 0 18 11 29 74
19 Kec. Parigi Tengah 47 0 47 0 8 6 14 61
20 Kec. Balinggi 88 0 88 0 16 20 36 124
21 Kec. Ongka Malino 45 3 48 0 55 21 76 124
22 Kec. Bolano 53 0 53 0 51 3 54 107
23 Kec. Sidoan 23 0 23 0 46 31 77 100
 
Kab. Parigi Moutong 1,557 4 1,561 1 980 589 1,570 3,131