TABEL / TABLE : 19 A SD 16/17
JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN TIAP KECAMATAN
NUMBER OF HEADMASTERS AND TEACHERS BY PERSONNEL STATUS AND SUB DISTRICT
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI / PUBLIC
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2017/2018
No. P r o v i n s i Tetap/Full-time Tidak Tetap/Part-time Jumlah
PNS Yayasan Subjml. Guru
Bantu
Guru
Honda
GTT Subjml. Total
P r o v i n c e CS Private Sub Tot. ATCG ATLG PTT Sub Tot.
 
1 Kec. Langowan Timur 27 0 27 0 0 5 5 32
2 Kec. Tompaso 24 1 25 0 4 30 34 59
3 Kec. Kawangkoan 62 13 75 0 1 27 28 103
4 Kec. Sonder 36 1 37 0 0 10 10 47
5 Kec. Tombariri 61 1 62 0 0 23 23 85
6 Kec. Pineleng 43 0 43 0 1 20 21 64
7 Kec. Tondano Timur 36 1 37 0 0 10 10 47
8 Kec. Remboken 50 2 52 0 0 9 9 61
9 Kec. Kakas 65 4 69 0 2 32 34 103
10 Kec. Lembean Timur 46 0 46 0 0 19 19 65
11 Kec. Eris 55 1 56 0 0 15 15 71
12 Kec. Kombi 34 3 37 0 0 32 32 69
13 Kec. Langowan Barat 38 0 38 0 0 25 25 63
14 Kec. Tombulu 28 0 28 0 1 7 8 36
15 Kec. Tondano Barat 60 0 60 0 2 8 10 70
16 Kec. Tondano Utara 40 0 40 0 0 3 3 43
17 Kec. Langowan Selatan 24 0 24 0 0 14 14 38
18 Kec. Tondano Selatan 37 0 37 0 0 11 11 48
19 Kec. Langowan Utara 32 0 32 0 0 10 10 42
20 Kec. Mandolang 7 0 7 0 0 4 4 11
 
Kab. Minahasa 805 27 832 0 11 314 325 1,157