TABEL / TABLE : 19 A SD 16/17
JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN TIAP KECAMATAN
NUMBER OF HEADMASTERS AND TEACHERS BY PERSONNEL STATUS AND SUB DISTRICT
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI / PUBLIC
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2017/2018
No. P r o v i n s i Tetap/Full-time Tidak Tetap/Part-time Jumlah
PNS Yayasan Subjml. Guru
Bantu
Guru
Honda
GTT Subjml. Total
P r o v i n c e CS Private Sub Tot. ATCG ATLG PTT Sub Tot.
 
1 Kec. Harian 73 1 74 0 0 25 25 99
2 Kec. Sianjur Mula Mula 88 0 88 1 3 34 38 126
3 Kec. Onanrunggu 67 0 67 1 1 55 57 124
4 Kec. Palipi 122 0 122 0 5 61 66 188
5 Kec. Pangururan 249 0 249 0 2 75 77 326
6 Kec. Simanindo 182 0 182 0 5 47 52 234
7 Kec. Nainggolan 105 0 105 0 1 48 49 154
8 Kec. Ronggur Nihuta 70 0 70 0 0 39 39 109
9 Kec. Sitiotio 76 1 77 0 0 40 40 117
 
Kab. Samosir 1,032 2 1,034 2 17 424 443 1,477