TABEL / TABLE : 19 A SD 16/17
JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN TIAP KECAMATAN
NUMBER OF HEADMASTERS AND TEACHERS BY PERSONNEL STATUS AND SUB DISTRICT
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI / PUBLIC
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2017/2018
No. P r o v i n s i Tetap/Full-time Tidak Tetap/Part-time Jumlah
PNS Yayasan Subjml. Guru
Bantu
Guru
Honda
GTT Subjml. Total
P r o v i n c e CS Private Sub Tot. ATCG ATLG PTT Sub Tot.
 
1 Kec. Pulau-Pulau Batu 84 0 84 0 10 57 67 151
2 Kec. Teluk Dalam 152 1 153 0 55 31 86 239
3 Kec. Amandraya 55 0 55 0 28 45 73 128
4 Kec. Lahusa 72 0 72 0 47 49 96 168
5 Kec. Gomo 70 0 70 1 15 42 58 128
6 Kec. Lolomatua 37 0 37 0 11 51 62 99
7 Kec. Lolowau 37 0 37 0 10 33 43 80
8 Kec. Hibala 19 0 19 0 17 27 44 63
9 Kec. Susua 21 0 21 0 22 89 111 132
10 Kec. Maniamolo 48 0 48 3 25 51 79 127
11 Kec. Hilimegai 20 0 20 0 11 30 41 61
12 Kec. Toma 47 0 47 0 38 43 81 128
13 Kec. Mazino 18 0 18 0 13 29 42 60
14 Kec. Umbunasi 19 0 19 0 5 55 60 79
15 Kec. Aramo 19 0 19 2 19 56 77 96
16 Kec. Pulau-Pulau Batu Timur 8 0 8 0 2 22 24 32
17 Kec. Mazo 12 0 12 2 14 49 65 77
18 Kec. Fanayama 82 0 82 0 45 27 72 154
19 Kec. Ulunoyo 32 1 33 0 20 67 87 120
20 Kec. Huruna 76 0 76 0 9 40 49 125
21 Kec. Oou 29 0 29 0 6 50 56 85
22 Kec. Onohazumba 19 0 19 0 8 41 49 68
23 Kec. Hilisalawaahe 18 0 18 0 2 36 38 56
24 Kec. Ulususua 29 0 29 0 8 68 76 105
25 Kec. Siduaori 29 0 29 0 21 51 72 101
26 Kec. Somambawa 49 0 49 0 16 59 75 124
27 Kec. Boronadu 14 0 14 0 4 49 53 67
28 Kec. Ulu Idanotae 6 0 6 1 8 38 47 53
29 Kec. Idanotae 25 1 26 0 10 70 80 106
30 Kec. Pulau-pulau Batu Utara 5 0 5 0 0 3 3 8
31 Kec. Pulau-pulau Batu Barat 26 0 26 0 1 24 25 51
32 Kec. Simuk 7 0 7 0 2 11 13 20
33 Kec. Tanah Masa 12 0 12 0 0 47 47 59
34 Kec. Onolalu 28 1 29 0 18 29 47 76
35 Kec. Luahagundre Maniamolo 45 0 45 0 19 35 54 99
 
Kab. Nias Selatan 1,269 4 1,273 9 539 1,504 2,052 3,325