TABEL / TABLE : 19 A SD 16/17
JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN TIAP KECAMATAN
NUMBER OF HEADMASTERS AND TEACHERS BY PERSONNEL STATUS AND SUB DISTRICT
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI / PUBLIC
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2017/2018
No. P r o v i n s i Tetap/Full-time Tidak Tetap/Part-time Jumlah
PNS Yayasan Subjml. Guru
Bantu
Guru
Honda
GTT Subjml. Total
P r o v i n c e CS Private Sub Tot. ATCG ATLG PTT Sub Tot.
 
1 Kec. Bandar Pasir Mandoge 132 1 133 0 3 91 94 227
2 Kec. Bandar Pulau 74 0 74 0 1 46 47 121
3 Kec. Pulau Rakyat 124 0 124 0 6 106 112 236
4 Kec. Sei Kepayang 64 1 65 0 2 59 61 126
5 Kec. Tanjung Balai 94 0 94 1 0 55 56 150
6 Kec. Simpang Empat 138 0 138 0 0 82 82 220
7 Kec. Air Batu 146 0 146 0 4 81 85 231
8 Kec. Buntu Pane 93 0 93 0 2 57 59 152
9 Kec. Meranti 94 0 94 0 0 43 43 137
10 Kec. Air Joman 159 0 159 0 4 111 115 274
11 Kec. Aek Kuasan 80 0 80 0 7 48 55 135
12 Kec. Kisaran Barat 157 0 157 1 0 79 80 237
13 Kec. Kisaran Timur 202 0 202 0 1 67 68 270
14 Kec. Aek Songsongan 86 0 86 0 2 30 32 118
15 Kec. Rahuning 31 0 31 0 1 43 44 75
16 Kec. Aek Ledong 62 0 62 0 2 57 59 121
17 Kec. Sei Kepayang Barat 58 0 58 0 0 31 31 89
18 Kec. Sei Kepayang Timur 17 0 17 0 0 23 23 40
19 Kec. Teluk Dalam 56 0 56 0 3 62 65 121
20 Kec. Sei dadap 119 0 119 0 4 67 71 190
21 Kec. Tinggi Raja 61 1 62 0 5 45 50 112
22 Kec. Setia Janji 50 0 50 0 1 42 43 93
23 Kec. Pulo Bandring 106 0 106 0 2 56 58 164
24 Kec. Rawang Panca Arga 70 0 70 0 0 29 29 99
25 Kec. Silau Laut 54 0 54 0 2 54 56 110
 
Kab. Asahan 2,327 3 2,330 2 52 1,464 1,518 3,848