TABEL / TABLE : 19 A SD 16/17
JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN TIAP KECAMATAN
NUMBER OF HEADMASTERS AND TEACHERS BY PERSONNEL STATUS AND SUB DISTRICT
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI / PUBLIC
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2017/2018
No. P r o v i n s i Tetap/Full-time Tidak Tetap/Part-time Jumlah
PNS Yayasan Subjml. Guru
Bantu
Guru
Honda
GTT Subjml. Total
P r o v i n c e CS Private Sub Tot. ATCG ATLG PTT Sub Tot.
 
1 Kec. Silimakuta 51 0 51 0 5 26 31 82
2 Kec. Purba 104 1 105 0 9 59 68 173
3 Kec. Dolok Pardamean 96 2 98 0 6 48 54 152
4 Kec. Sidamanik 189 1 190 0 12 54 66 256
5 Kec. Girsang Simpangan Bolon 79 0 79 0 6 53 59 138
6 Kec. Tanah Jawa 249 1 250 0 19 102 121 371
7 Kec. Dolok Panribuan 149 1 150 0 36 65 101 251
8 Kec. Jorlang Hataran 113 0 113 0 7 31 38 151
9 Kec. Panei 122 1 123 0 21 59 80 203
10 Kec. Raya 235 0 235 0 30 74 104 339
11 Kec. Dolok Silau 80 0 80 0 29 42 71 151
12 Kec. Silau Kahean 100 1 101 0 27 44 71 172
13 Kec. Raya Kahean 97 0 97 0 16 68 84 181
14 Kec. Tapian Dolok 131 0 131 0 6 54 60 191
15 Kec. Dolok Batu Nanggar 159 2 161 0 24 77 101 262
16 Kec. Siantar 263 1 264 0 40 37 77 341
17 Kec. Hutabayu Raja 194 1 195 0 21 62 83 278
18 Kec. Pematang Bandar 143 5 148 0 9 56 65 213
19 Kec. Bandar 217 0 217 0 30 83 113 330
20 Kec. Bosar Maligas 154 0 154 0 16 126 142 296
21 Kec. Ujung Padang 119 1 120 0 19 81 100 220
22 Kec. Panombeian Panei 113 0 113 0 28 23 51 164
23 Kec. Gunung Malela 131 0 131 0 9 71 80 211
24 Kec. Gunung Maligas 97 3 100 0 11 22 33 133
25 Kec. Bandar Huluan 103 0 103 0 13 45 58 161
26 Kec. Bandar Masilam 88 0 88 0 5 54 59 147
27 Kec. Hatonduhan 96 0 96 0 16 61 77 173
28 Kec. Jawa Maraja Bah Jambi 122 1 123 0 15 40 55 178
29 Kec. Haranggaol Horison 18 0 18 0 4 15 19 37
30 Kec. Pamatang Sidamanik 103 0 103 0 18 39 57 160
31 Kec. Pamatang Silimahuta 53 0 53 0 1 28 29 82
 
Kab. Simalungun 3,968 22 3,990 0 508 1,699 2,207 6,197