TABEL / TABLE : 19 A SD 16/17
JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN TIAP KECAMATAN
NUMBER OF HEADMASTERS AND TEACHERS BY PERSONNEL STATUS AND SUB DISTRICT
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI / PUBLIC
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2017/2018
No. P r o v i n s i Tetap/Full-time Tidak Tetap/Part-time Jumlah
PNS Yayasan Subjml. Guru
Bantu
Guru
Honda
GTT Subjml. Total
P r o v i n c e CS Private Sub Tot. ATCG ATLG PTT Sub Tot.
 
1 Kec. Bohorok 174 0 174 0 2 101 103 277
2 Kec. Salapian 127 0 127 0 0 76 76 203
3 Kec. Sei Bingai 276 1 277 0 0 87 87 364
4 Kec. Kuala 222 1 223 0 0 106 106 329
5 Kec. Selesai 284 1 285 1 0 127 128 413
6 Kec. Binjai 247 0 247 0 0 69 69 316
7 Kec. Stabat 330 0 330 0 0 101 101 431
8 Kec. Wampu 193 1 194 0 0 91 91 285
9 Kec. Batang Serangan 131 72 203 0 0 11 11 214
10 Kec. Sawit Seberang 111 0 111 0 2 45 47 158
11 Kec. Padang Tualang 145 3 148 0 0 65 65 213
12 Kec. Hinai 220 0 220 0 0 85 85 305
13 Kec. Secanggang 276 0 276 0 0 127 127 403
14 Kec. Tanjung Pura 265 0 265 0 0 130 130 395
15 Kec. Gebang 193 1 194 0 0 102 102 296
16 Kec. Sei Lepan 121 0 121 0 0 66 66 187
17 Kec. Babalan 229 2 231 0 0 92 92 323
18 Kec. Berandan Barat 74 0 74 0 0 32 32 106
19 Kec. Besitang 177 0 177 0 0 128 128 305
20 Kec. Pangkalan Susu 158 0 158 0 0 107 107 265
21 Kec. Serapit 84 0 84 0 0 45 45 129
22 Kec. Kutambaru 60 0 60 0 0 43 43 103
23 Kec. Pematang Jaya 41 0 41 0 0 48 48 89
 
Kab. Langkat 4,138 82 4,220 1 4 1,884 1,889 6,109