TABEL / TABLE : 8 A SD 16/17
JUMLAH SISWA PEREMPUAN MENURUT TINGKAT TIAP KABUPATEN / KOTA
NUMBER OF FEMALE PUPILS BY GRADE AND DISTRICT
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI / PUBLIC
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2017/2018
No. Provinsi Tingkat / Grade Jumlah
Province I II III IV V VI Total
 
1 Kab. Gresik 4,910 4,980 5,192 4,951 5,234 5,072 30,339
2 Kab. Sidoarjo 9,445 9,962 10,397 10,311 10,906 10,203 61,224
3 Kab. Mojokerto 4,919 5,131 5,199 5,074 5,261 4,780 30,364
4 Kab. Jombang 5,719 5,584 5,464 5,329 5,621 5,565 33,282
5 Kab. Bojonegoro 5,737 5,993 6,158 6,044 6,208 6,187 36,327
6 Kab. Tuban 5,400 5,447 5,458 5,529 5,691 5,530 33,055
7 Kab. Lamongan 3,827 3,998 4,201 4,273 4,161 4,225 24,685
8 Kab. Madiun 3,227 3,371 3,332 3,295 3,558 3,504 20,287
9 Kab. Ngawi 3,901 4,038 4,122 4,132 4,227 4,249 24,669
10 Kab. Magetan 2,825 2,917 2,907 3,090 3,068 3,066 17,873
11 Kab. Ponorogo 4,259 4,374 4,610 4,446 4,502 4,513 26,704
12 Kab. Pacitan 2,988 3,145 3,030 2,962 3,026 2,890 18,041
13 Kab. Kediri 7,759 7,836 8,073 8,120 8,237 8,342 48,367
14 Kab. Nganjuk 5,863 6,165 6,201 6,322 6,484 6,484 37,519
15 Kab. Blitar 5,450 5,456 5,485 5,621 5,610 5,854 33,476
16 Kab. Tulungagung 5,404 5,371 5,523 5,603 5,849 5,918 33,668
17 Kab. Trenggalek 3,322 3,501 3,427 3,374 3,528 3,613 20,765
18 Kab. Malang 13,595 13,342 13,332 13,307 13,704 13,458 80,738
19 Kab. Pasuruan 9,114 9,204 8,925 8,944 9,088 8,781 54,056
20 Kab. Probolinggo 5,906 5,594 5,583 5,847 5,924 5,829 34,683
21 Kab. Lumajang 5,389 5,421 5,261 5,436 5,493 5,485 32,485
22 Kab. Bondowoso 4,320 4,311 4,391 4,568 4,444 4,535 26,569
23 Kab. Situbondo 3,586 3,488 3,520 3,565 3,775 3,718 21,652
24 Kab. Jember 12,225 13,079 13,081 13,353 13,709 13,144 78,591
25 Kab. Banyuwangi 8,335 8,502 8,478 8,656 9,043 9,034 52,048
26 Kab. Pamekasan 4,265 4,322 4,244 4,348 4,412 4,277 25,868
27 Kab. Sampang 5,323 5,074 4,945 5,433 5,713 5,485 31,973
28 Kab. Sumenep 4,317 4,227 4,352 4,330 4,597 4,383 26,206
29 Kab. Bangkalan 7,565 7,873 8,070 8,106 8,390 7,932 47,936
30 Kota Surabaya 12,758 12,646 12,795 12,330 12,694 12,180 75,403
31 Kota Malang 4,273 4,586 4,605 4,679 4,788 4,558 27,489
32 Kota Madiun 911 994 982 1,113 1,149 1,109 6,258
33 Kota Kediri 1,617 1,760 1,902 1,971 1,995 2,011 11,256
34 Kota Mojokerto 703 895 959 921 991 949 5,418
35 Kota Blitar 869 920 950 933 998 919 5,589
36 Kota Pasuruan 1,119 1,170 1,136 1,224 1,250 1,166 7,065
37 Kota Probolinggo 1,468 1,470 1,434 1,507 1,514 1,446 8,839
38 Kota Batu 1,002 1,030 1,010 1,057 1,088 1,047 6,234
 
Prov. Jawa Timur 193,615 197,177 198,734 200,104 205,930 201,441 1,197,001